Szkolenia ze standardów GMP Plus


Są to szkolenia z zakresu bezpieczeństwa pasz, które zapewnią uczestnikom kompleksową i specjalistyczną wiedzę na temat wymagań standardów GMP+ oraz przepisów prawa. Czas szkolenia wynosi około 8h i będzie można mieć okazje zapoznać się ze szczegółowymi założeniem tego systemu. Oczywiście będzie to z pewnością wiedza bardzo przydatna zwarzywszy na to, że wszelkie normy żywieniowe są niezwykle restrykcyjnie przestrzegane szczególnie jeśli w grę wchodzi handel międzynarodowy. szkolenia gmp+, kursy GMP Plus B1 B4.1Aby zaistnieć w ogóle za granicą wdrożenie takiego systemu jest absolutną koniecznością tym bardziej, że Polska jako kraj Unii Europejskiej tym bardziej musi się do takich wymogów dostosować. Takie szkolenie często oferują także jakąś wiedzę na temat wymagań jakościowych dla płodów rolnych, od czego zresztą rozpoczyna się cały łańcuch systemu GMP+.

Istotnym elementem szkolenie są zagadnienia prawne, które w tym przypadku stanowią absolutną podstawę. Porównywane są oczywiście polskie normy w zestawieniu z przepisami narzuconymi przez Unię Europejską. Uczestnicy maja również okazję dowiedzieć się jak prowadzić całą dokumentację, aby nie było żadnych problemów podczas kontroli. Zostaną zaprezentowane wymagania jakie dokumenty, umowy, zaświadczenia czy certyfikaty powinny się znaleźć w księdze jakości GMP. Bardzo istotną kwestią poruszaną na zajęciach jest transport, od którego zaczął się cały system GMP+. Poruszona zostanie kwestia audytów (kontroli wewnętzrnej), gdzie przedstawione będzie jaki zakres systemu należy audytować.

Adresatami szkolenia są oczywiście osoby związane z rynkiem paszowym (producenci pasz, importerzy, exporterzy, firmy logistyczne i transportowe), odpowiedzialne firmie za wymagania jakościowe lub organizację transportu pasz lub zbóż przeznaczonych do żywienia zwierząt hodowlanych, a także dla osób odpowiedzialnych za wdrożenie i zarządzanie całym systemem GMP+. Na szkoleniu każdy uczestnik dowie się przede wszystkim w jaki sposób zarządzać systemem aby on działał prawidłowo i był efektywny, oraz aby wszystkie założenia oraz plany mogłyby być wypełniane bez jakichkolwiek przeszkód.