System bezpieczeństwa pasz GMP+


Standardy bezpieczeństwa pasz powstały w Holandii z inicjatywy PDV w 1992 roku. Wtedy właśnie określono dokładnie na jakich zasadach ma funkcjonować bezpieczeństwo jeżeli chodzi o produkcję i transport pasz dla zwierząt hodowlanych.produkcja materiałów paszowych handel zbożami B3 Zasady te miały obowiązywać wszystkich producentów, przetwórców, handlowców, wszystkich którzy mieli mieć jakąkolwiek styczność z paszą od momentu jej wyhodowania, aż do podania jej zwierzętom. To właśnie w 2006 roku te normy zostały znacznie rozszerzone na kolejnych uczestników całego łańcucha paszowego. Celem systemu jest zapewnianie jak najlepszego bezpieczeństwa pasz przeznaczonych do żywienia zwierząt. Standardy GMP+ stosuje się w dla pasz pełnoporcjowych, materiałów paszowych, dodatków porcjowych oraz do wszelkiego rodzaju premiksów. Polscy hodowcy w szczególny sposób powinni podejść do tych norm, ponieważ tego typu certyfikaty umożliwiają eksport produktów paszowych na rynki europejskie, gdzie przepustką jest spełnienie pewnych norm i standardów do których z pewnością należy zapewnienie bezpieczeństwa paszy. Maja oni przez to okazję nawiązywać współpracę na rynku międzynarodowym, zatem system i certyfikaty mogą otworzyć wiele drzwi. Cały system jest równocześnie w odpowiedni sposób dostosowany do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 183/2005, która stanowi podstawę prawną dla całego łańcucha.

Przepisy regulują zasady związane z przechowywaniem i transportowaniem pasz, a także zapewniają możliwość ich kontroli na każdym etapie ich przygotowania. Oprócz tego system stosuje już od dawna utarte standardy i wymogi higieniczne czyli GMP/GHP. System bezpieczeństwa jest równocześnie nieodłącznie związany z systemami jakości wypełniających międzynarodowe normy czyli system zarządzania jakością ISO901 oraz system zarządzania bezpieczeństwem jakości – ISO 2200. wszystkie te systemy nie wykluczają się wzajemnie a jedynie uzupełniają przy wielu aspektach, co przy żywności i jej przechowywaniu jest niezwykle ważne. Zastosowane wszystkie wspólnie pozwalają na całkowitą kontrolę w każdym etapie i ułatwia tym samy zarządzanie jakością by nie było przykrych wpadek. GMP+ to standard przygotowany dla organizacji, które chcą zapewnić bezpieczeństwo swojej paszy a co za tym idzie w dalszej kolejności jakość swojego mięsa produkowanego ze zwierząt hodowlanych. Cały problem w tym, i trzeba mieć tego świadomość, że pasza, czyli to co podajemy zwierzętom ma największy wpływ na jakość, smak czy wygląd mięsa którego otrzymujemy w efekcie. Z kolei w dalszej kolejności wpływa na to co my sami jemy w postaci mięsa zwierzęcego i produktów zwierzęcych. Nie powinien więc dziwić nikogo fakt, że to właśnie bezpieczeństwo i jakość pasz jest tak ważna. Poziom i zachowanie jakości i standardów jest absolutną koniecznością, ponieważ w razie jakiegoś niebezpieczeństwa konsekwencje mogą być bardzo niebezpieczne i tragiczne w skutkach. Chodzi zresztą o bezpieczeństwo człowieka, który absolutnie nie może w żadne negatywny sposób odczuć jakichkolwiek problemów w związku ze spożyciem mięsa. Posiadanie certyfikatu GMP+ jest oczywiście obowiązkowe, absolutną koniecznością jest jedynie w przypadku handlu z firmami holenderskimi, w pozostałych krajach nie ma takiej konieczności jednak brak takiego certyfikatu może czasem znacznie utrudnić handel międzynarodowy i jego brak może spowodować wykluczenie w obrębie kontaktów handlowych w Unii Europejskiej.skarmianie zwierząt hodowlanych Wprowadzenie takiego systemu bezpieczeństwa okazało się niezbędne kiedy dostrzeżono potrzebę lepszego i bardziej dokładnego sprawdzania mięsa w momencie kiedy w historii pojawiło się parę przypadków kiedy mięso okazało się skażone. W związku z powtarzającymi wypadkami postanowiono zaostrzyć przepisy aby w przyszłości nie dopuścić już do takich sytuacji.

Każda firma która zdecyduje się na uczestnictwo w systemie ma za zadnie ustalić własny plan działania i przeanalizować rodzaje zagrożeń, które są możliwe dla danej firmy, a także z góry zaplanować ich rozwiązania gdyby się faktycznie przydarzyły w przyszłości. Pasze mają być równocześnie cały czas kontrolowane i sprawdzane pod względem jakości. Każdy hodowca ponosi pełną odpowiedzialność za swoje produkty, a że one w końcowej fazie trafiają do ust człowieka, to znaczy, że sprawa jest na tyle poważne, że nie należy jej lekceważyć. Ponieważ w tej materii, żadna firma, ani hodowca nie może sobie pozwolić na błąd. Pasze, które są nawet w najmniejszym stopniu podejrzane i mogą stanowić zagrożenie dla zwierząt powinny być natychmiast usuwane. Wśród standardów GMP+, które są najczęściej spotykane i stosowane wyróżniamy - GMP B1 , który określa w jaki sposób powinni się produkować i hodować pasze dla zwierząt i inne produkty przeznaczone na żywność. Ten standard określa również zasady w jaki sposób te pierwsze wyhodowane produkty powinny być przetwarzane, aby uzyskać wysoka jakość pożywienia. - GMP B2, ten standard dotyczy już całej produkcji pasz po ich przetworzeniu. Uzupełnia również wymogi dotyczące dystrybucji pasz i materiałów paszowych w momencie kiedy trafiają na sprzedaż. - GMP B3 to kolejny etap w całym łańcuchu procesu. Jest to standard który wdraża w życie sprzedaż produktów, a w dalszym etapie dotyczy gromadzenia w magazynach różnego rodzaju pasz i innych produktów żywnościowych GMP B4 to standard, który jako pierwszy wartościował w istotny sposób bezpieczeństwo pasz. Był to oczywiście transport wszelkich materiałów i produktów paszowych. Jak zazwyczaj bywa w przepisach Unii Europejskiej niezwykle ważna jest cała dokumentacja dotycząca systemu bezpieczeństwa pasz. Musi ona zawierać przede wszystkim autorski plan bezpieczeństwa pasz dostosowany do firmy, a także deklaracje całego zarządu firmy, czyli ludzi odpowiedzialnych za całokształt działań. W dokumentach powinny znaleźć się również cele działań, które założono sobie podczas początkowych ustaleń, oraz ksiązka jakości produktów. Każda procedura, która odbyła się w ramach systemu bezpieczeństwa musi być udokumentowana. Jest to akurat warunek konieczny, który musimy przedłożyć jako dowód podczas kontroli, która może się zdarzyć. Dodatkowo w tym samym miejscu w razie niespodziewanego audyty powinny się znaleźć wszelkie dokumenty, certyfikaty i zezwolenia potwierdzające nasze standardy i jakość.

Wdrożenie i korzystanie z systemu GMP + daje nam wiele możliwości, przede wszystkim rozwojowych, co jest z pewnością wiele warte jeśli chodzi o rynki zagraniczne. GMP+ oznacza przede wszystkim bezpieczeństwo i gwarancję, że dana firma stosuje dobre praktyki i karmi zwierzęta tylko paszami o najwyższej jakości, która jest wcześniej odpowiednio dokładnie przebadana. Konsumenci są z kolei pewni, że producent spełnia najwyższe normy jakości i dba przede wszystkim o to aby wykluczyć jakiekolwiek zagrożenia. Jego mięso jest zdrowe, smaczne ponieważ pochodzi z hodowli, w której zadbano o bezpieczeństwo tego co jemy od początku do końca. W efekcie klienta jest po prostu pewien, że nie musi sietniczego obawiać podczas konsumpcji, ponieważ podczas hodowli zachowano wszelkie normy i standardy europejskie. Niezwykle istotne jest to, ze podczas całego łańcucha pokarmowego w funkcjonowaniu systemu podczas każdego z elementów procesu możemy wychwycić jakąś nieprawidłowość. Każdy element można śledzić w sprawdzić go w każdym momencie, od wyhodowania rośliny po jej przetworzenie i przerobienie na paszę, aż po podane tego zwierzętom do zjedzenia. Gwarantuje to dokładną kontrolę całego produkty w każdej fazie, a co za tym idzie zmniejsza ryzyko pominięcia jakichkolwiek substancji trujących, które zazwyczaj są przyczyną złego odżywiania. Aby system działał bez zarzutów trzeb zadbać o parę elementów do jakich należy przede wszystkim zarządzanie bezpieczeństwem pasz i wszelkimi zasobami. Potrzebna jest również odpowiednia dokumentacja, określająca prawną odpowiedzialność kierownictwa lub właścicieli hodowli. Do prawidłowego funkcjonowanie potrzebne jest jednak umiejętne sterowanie całym łańcuchem procesów, a także ciągłe doskonalenie systemu na własny użytek. Do tego ciągłe analizy, pomiary, planowanie nowych rozwiązań oznacza nie kończącą się pracę aby osiągać jak najwyższy poziom.