Certyfikat FAMI_QS w produkcji materiałów paszowych / dodatków paszowych


logo gmp+ gmp plus pasze certyfikatCertyfikat FAMI-QS na produkcję składników pasz jest wymagany przez firmy eksportujące dodatki paszowe/ pasze do krajów zachodnich tj. Niemcy, Belgia, Holandia, UK. Podstawowym wymogiem niezbędnym do uzyskania certyfikatu jest posiadanie decyzji właściwego Powiatowego Lekarza Weterynarii o objęciu nadzorem i nadaniu numeru alfa (sektor paszowy). Innym rozwiązaniem jest standard GMP+ B1 Produkcja, Handel i Usługi, którego zakres obejmuje (produkcję/przetwarzanie pasz, handel paszami, magazynowanie i dystrybucję pasz)

Wydanie certyfikatu poprzedzone jest przeprowadzonym audytem przez niezależnego eksperta z tej dziedziny. Zgodnie z GMP+ w trakcie audytu mogą wystąpić następujące kategorie niezgodności (Critical - nie wydanie / wstrzymanie certyfikatu, Major - nie wydanie certyfikatu do momentu uzyskania dowodów działań korygujący, Minor - niskiej ważności, których ilość nie może przekroczyć 10.

Jeżeli firma spełniła wszystkie kryteria certyfikat FAMI_QS jest wydawany na trzy lata. System FAMI-QS wnosi wiele wymagań, w tym systemowych, które firma jest zobowiązana do wdrożenia w celu uzyskania zgodności ze standardem. Poniżej wymieniamy niektóre z wymagań:

1. Wymagania dla systemu bezpiezpieczeństwa pasz

2. Wymagania dla programów wstępnych

a) pracownicy

b) infrastruktura

c) higiena i utrzymanie ruchu

d) identyfikacja i identyfikowalność

e) system wczesnego ostrzegania (EWS)

3. System HACCP

4. Kontrola działań operacyjnych

5. Weryfikacja i doskonalenie

Nasza firma pomaga przy wdrożeniu systemu FAMI_QS oraz prowadzi szkolenia wewnętrzne dla pracowników. Profesjonalne wsparcie merytoryczne, które oferujemy, pozwoli Państwu mieć pewność, że przygotowany system jest zgodny z wymogami standardu i może być poddany certyfikacji. Prowadzimy również doradztwo technologiczne.

Wspomagamy również nawiązywanie kontaktów biznesowych w Polsce oraz innych krajach Europy.

Jak można przygotować się do certyfikacji FAMI-QS ?
Proces należy zaplanować tak aby skoordynować wdrożenie i certyfikację systemu oraz zadbać o dokumentację i szkolenia personelu. Obejmuje to:

  • Stworzenie systemu zarządzania jakością
  • Identyfikację wymagań prawnych
  • Określenie i udokumentowanie poszczególnych zagrożeń bezpieczeństwa pasz i odpowiednich środków kontroli (HACCP)
  • Identyfikację mających zastosowanie wymagań Dobrych Praktyk Produkcyjnych (Good Manufacturing Practice) i Dobrych Praktyk Higienicznych (Good Hygiene Practice), w tym programu kontroli szkodników, programu utrzymania urządzeń i konserwacji budynku, programu sprzątania i czyszczenia, i wszystkich szczególnych wymagań normy
  • Wdrożenie wszelkich niezbędnych udoskonaleń infrastrukturalnych