O firmie


Firma Quality Assurance Poland zajmuje się doradztwem, projektowaniem i wdrażaniem systemów zarządzania jakością, bezpieczeństwem pracy, bezpieczeństwem żywnościowym (HACCP, ISO 9001, ISO 18001) w oparciu o uznane standardy rozwiązań w zakresie systemów wspomagających zarządzanie organizacją w branży spożywczej.

Podstawowy zakres usług:

 • Dobrych Praktyk Higienicznych [GHP]
 • Dobrych Praktyk Produkcyjnych [GMP]
 • Systemu analizy zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli [HACCP]
 • ISO 22000:2005 - system zarządzania bezpieczeństwem żywności
 • BRC – Global Food Standard
 • IFS – International Food Standard
 • PN-EN ISO 9001:2009 - systemy zarządzania jakością
 • Dobrych Praktyk Rolniczych [EurepGAP/ GlobalGAP/ IPO]
 • Projektów technologicznych zakładu, modernizacji linii technologicznych
 • Standardów GMP+ w sektorze paszowym
 • PN-EN ISO 14001:2005 - systemy zarządzania środowiskowego
 • PN-N-18001:2004 - system zarządzania BHP

Rozszerzony zakres usług:

 • Prowadzenie audytów wewnętrznych na zlecenie;
 • Audyty dostawców i odbiorców;
 • Szkolenia wewnętrzne dla pracowników zakładu (w tym EFS);
 • Szkolenia otwarte (również dofinasowane);
 • Badania higieniczno - czystościowe (ATP)
 • Weryfikację i poprawy posiadanej dokumentacji
 • Aktualizacje systemów jakości HACCP GHP i GMP
 • Dostosowywanie opracowanych systemów do nowych wymagań (np. system HACCP wdrożony w oparciu o normę DS 3027 do nowych wymagań normy ISO 22000:2005).

Więcej...