Certyfikat GMP+ w handlu i magazynowaniu zbożami i paszami


logo gmp+ gmp plus pasze certyfikatCertyfikat GMP+ B3 na produkcję składników pasz jest wymagany przez firmy eksportujące materiały paszowe/ śruty / zboża do krajów zachodnich tj. Niemcy, Belgia, Holandia, UK. Podstawowym wymogiem niezbędnym do uzyskania certyfikatu jest posiadanie decyzji właściwego Powiatowego Lekarza Weterynarii o objęciu nadzorem i nadaniu numeru alfa (sektor paszowy). Innym rozwiązaniem jest standard GMP+ B1 Produkcja, Handel i Usługi, którego zakres obejmuje (produkcję/przetwarzanie pasz, handel paszami, magazynowanie i dystrybucję pasz)

Wydanie certyfikatu poprzedzone jest przeprowadzonym audytem przez niezależnego eksperta z tej dziedziny. Zgodnie z GMP+ w trakcie audytu mogą wystąpić następujące kategorie niezgodności (Kategoria 1 - nie wydanie / wstrzymanie certyfikatu, Kategoria 2 - nie wydanie certyfikatu do momentu uzyskania dowodów działań korygujący, Kategoria 3 - niskiej ważności, których ilość nie może przekroczyć 10.

Jeżeli firma spełniła wszystkie kryteria certyfikat GMP+ B3 jest wydawany na trzy lata. System GMP+ B3 wnosi wiele wymagań, w tym systemowych, które firma jest zobowiązana do wdrożenia w celu uzyskania zgodności ze standardem. Poniżej wymieniamy niektóre z wymagań GMP+ B3:

1. Wymagania dla systemu bezpiezpieczeństwa pasz

2. Wymagania dla programów wstępnych

a) pracownicy

b) infrastruktura

c) higiena i utrzymanie ruchu

d) identyfikacja i identyfikowalność

e) system wczesnego ostrzegania (EWS)

3. System HACCP

4. Kontrola działań operacyjnych

5. Weryfikacja i doskonalenie

Nasza firma pomaga przy wdrożeniu systemu GMP+ B3 oraz prowadzi szkolenia wewnętrzne dla pracowników. Profesjonalne wsparcie merytoryczne, które oferujemy, pozwoli Państwu mieć pewność, że przygotowany system jest zgodny z wymogami standardu i może być poddany certyfikacji. Prowadzimy również doradztwo technologiczne.

Wspomagamy również nawiązywanie kontaktów biznesowych w Polsce oraz innych krajach Europy.